O projekte

Projekt je zameraný na šírenie skúseností získaných počas projektu AVARES a integruje nové technológie a metodiky vzdelávania v 3D svete vrátane sociálnych médií a gamifikačných prístupov. Zameranie v tomto projekte sa prenesie z jednoduchého poskytovania obsahu na plánovanie aktivít zameraných na sebavzdelávanie. V tomto smere sa budú využívať pedagogické prístupy skúmajúce nové smery neformálneho vzdelávania. Kurz bude kombinovať virtuálnu realitu, multimédiá, web 2.0 a techniky gamifikácie. Hlavnou myšlienkou je prezentovať čo najmenej textu a namiesto toho pokryť látku rôznymi vzdelávacími aktivitami ponúkanými vo virtuálnom svete, ktoré sú pre mladých ľudí atraktívnejšie a zábavnejšie.

Viac virtuálna realita a 3D svet môžu poskytnúť prostriedky na reprezentáciu objektov a myšlienok výraznejším a zrozumiteľnejším spôsobom tým, že ponúkajú 3D modely skutočných predmetov a simulujú skutočné scenáre vo svete. Učebný materiál, pozostáva z textových prezentácií, multimédií a 3D objektov, ktoré sú umiestnené v 3D virtuálnom svete. Tento prístup zatraktívni kurz pre mladých ľudí a ponúkne aj ďalšie funkcie, ako sú online virtuálne stretnutia, konferencie alebo kolaboratívne vzdelávacie aktivity na podporu procesu učenia. Hlavným inovatívnym aspektom projektu je jeho celkový prístup, ktorý ponúka pohlcujúce učebné a vzdelávacie postupy s využitím virtuálnej reality (VR). Konkrétne sa projekt zameriava na vývoj vzdelávacieho prostredia virtuálnej reality založeného na technológii 3D virtuálneho sveta (VW), vytvorenie inovatívnych vzdelávacích metodík VR a ich integráciu s tradičným vzdelávaním pre atraktívnejšie a efektívnejšie vzdelávanie v oblasti kurzov a aspektov podnikania. Cieľom projektu je pokryť kurzy rôznymi vzdelávacími aktivitami ponúkanými v 3D VW, ktoré sú pre mladých ľudí atraktívnejšie, pútavejšie a zábavnejšie a zároveň zefektívňujú učenie.

Inovatívny aspekt projektu sa teda týka vytvoreného vzdelávacieho prostredia 3D virtuálnej reality, ktoré poskytne prostriedky na štúdium predmetov a kurzov podnikania mladých ľudí expresívnejším, zábavnejším, pohlcujúcim a komplexnejším spôsobom. Okrem toho bude dôležitou súčasťou projektu implementácia techník webu 2.0 do virtuálneho sveta a uplatnenie prístupov a scenárov učenia sa formou gamifikácie. Študenti kurzu tak budú tráviť rovnaký čas i) skúmaním a štúdiom učebných materiálov a ii) účasťou na (vlastných a tímových) vzdelávacích aktivitách. Očakáva sa, že kombinácia týchto techník a prístupov udrží študenta pri štúdiu vo virtuálnom svete zaujatého a motivovaného a ponúkne mu aj personalizovanejší zážitok z učenia.

Projekt ENTREREALITY je veľmi atraktívny vzhľadom na svoju tému a realizáciu a je určený pre inštitúcie a zainteresované strany, ktoré sa podieľajú na rozhodovacom a legislatívnom procese akejkoľvek formy vzdelávania. Okrem toho stimuluje a povzbudzuje mladých ľudí k vytváraniu start-upov, ktoré sú inováciami v procese vývoja, overovania a výskumu pre cieľové trhy.

 

Dátum začiatku: 01-11-2021

Dátum ukončenia: 01-11-2023

Trvanie: 24 mesiacov

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper