Výstupy

  • PR1 - Inovatívne učebné osnovy a školiace materiály pre sociálne podnikanie. Cieľom tohto výstupu je navrhnúť učebné osnovy pre vzdelávanie v oblasti podnikania na základe analýzy potrieb, ktorá bude vykonaná. Pripraví sa podrobný opis elektronických kurzov vrátane osnovy obsahu a vhodných metód výučby pre tieto kurzy. Dôležitou súčasťou tohto výstupu bude podrobné určenie učebných scenárov, ktoré sa budú uskutočňovať vo virtuálnom svete. Tieto scenáre budú zahŕňať všeobecné vzdelávacie funkcie 3D sveta, ako aj konkrétne interaktívne 3D aktivity spojené s každým vzdelávacím konceptom, ktorý sa bude vyučovať. Všetky mediálne zdroje a 3D objekty budú dôkladne opísané pomocou textov, obrázkov a ilustrácií.

 

  • PR2 - Inovatívne vzdelávacie prostredie založené na technológiách virtuálnej a rozšírenej reality.Inovatívne vzdelávacie prostredie (3D World) založené na technológiách virtuálnej (VR) a rozšírenej reality (AR) je hlavným výstupom tohto projektu, v ktorom sa nachádzajú všetky vytvorené učebné materiály o sociálnom podnikaní, ako aj vzdelávacie scenáre. Platforma bude voľne dostupná pre mladých ľudí, ktorí ju budú môcť navštevovať a používať na účely vlastného vzdelávania. Pilotné projekty sú potrebné na zabezpečenie kvality 3D sveta, vyvinutých učebných materiálov a scenárov, ako aj na určenie budúcich smerov partnerstva s cieľom rozšíriť vyvinuté myšlienky.

 

  • PR3 - Otvorené digitálne vzdelávacie zdroje. Tento výstup sa týka implementácie a poskytovania rôznych učebných materiálov (text, prezentácie, multimédiá, 3D objekty) pre elektronické kurzy sociálneho podnikania užívateľsky prívetivým spôsobom, s využitím nových technológií a prispôsobených všetkým zariadeniam (PC, notebooky, tablety, mobily). Úložisko obsahu je webová platforma s voľným prístupom, na ktorej budú organizovane umiestnené všetky vzdelávacie materiály a ktorá bude k dispozícii v angličtine, rumunčine, gréčtine, taliančine a slovenčine. Platforma bude ponúkať aj možnosť komunikácie s ostatnými študentmi, učiteľmi, školiteľmi a zainteresovanými stranami. Otvorené digitálne vzdelávacie zdroje sú dostupné tu.

 

  • PR4 - Európske osvedčené postupy v oblasti digitálnych inovácií a podnikateľského vzdelávania. Tento výstup poskytne prehľad o podnikaní mladých ľudí (t. j. získané skúsenosti, osvedčené postupy, úspešné príbehy na riešenie problémov nezamestnanosti mladých ľudí) v kontexte európskej politickej agendy a jednotlivých členských štátov.

 

 

 

 

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper