Το έργο αποσκοπεί στη διάδοση των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου AVARES και θα ενσωματώσει νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες μάθησης στον τρισδιάστατο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων και των προσεγγίσεων παιχνιδοποίησης. Η εστίαση σε αυτό το έργο θα μεταφερθεί από την απλή παράδοση περιεχομένου στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων αυτομάθησης. Θα χρησιμοποιηθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις προς αυτή την κατεύθυνση, διερευνώντας νέες κατευθύνσεις της μη τυπικής μάθησης. Το μάθημα θα συνδυάζει την εικονική πραγματικότητα, τα πολυμέσα, το web 2.0 και τις τεχνικές gamification. Η βασική ιδέα είναι να παρουσιάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο κείμενο και αντ' αυτού να καλύπτεται η ύλη με διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες που προσφέρονται στον εικονικό κόσμο και είναι πιο ελκυστικές και διασκεδαστικές για τους νέους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ εδώ!

 

Συνεργάτες

 

 

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper