Σχετικά με το σχέδιο

Το έργο αποσκοπεί στη διάδοση των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου AVARES και θα ενσωματώσει νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες μάθησης στον τρισδιάστατο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων και των προσεγγίσεων παιχνιδοποίησης. Η εστίαση σε αυτό το έργο θα μεταφερθεί από την απλή παράδοση περιεχομένου στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων αυτομάθησης. Θα χρησιμοποιηθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις προς αυτή την κατεύθυνση, διερευνώντας νέες κατευθύνσεις της μη τυπικής μάθησης. Το μάθημα θα συνδυάζει την εικονική πραγματικότητα, τα πολυμέσα, το web 2.0 και τις τεχνικές gamification. Η βασική ιδέα είναι να παρουσιάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο κείμενο και αντ' αυτού να καλύπτεται η ύλη με διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες που προσφέρονται στον εικονικό κόσμο και είναι πιο ελκυστικές και διασκεδαστικές για τους νέους.

Επιπλέον, η εικονική πραγματικότητα και οι τρισδιάστατοι κόσμοι μπορούν να παρέχουν τα μέσα για την αναπαράσταση αντικειμένων και ιδεών με πιο εκφραστικούς και κατανοητούς τρόπους, προσφέροντας τρισδιάστατα μοντέλα πραγματικών αντικειμένων και προσομοιώνοντας πραγματικά σενάρια στον κόσμο. Το μαθησιακό υλικό, αποτελείται από παρουσιάσεις βασισμένες σε κείμενο, πολυμέσα και τρισδιάστατα αντικείμενα, που φιλοξενούνται σε έναν τρισδιάστατο εικονικό κόσμο. Αυτή η προσέγγιση θα καταστήσει το μάθημα πιο ελκυστικό για τους νέους και θα προσφέρει επίσης πρόσθετες λειτουργίες, όπως διαδικτυακές εικονικές συναντήσεις, συνέδρια ή συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. Μια κύρια καινοτόμος πτυχή του έργου είναι η συνολική προσέγγισή του να προσφέρει καθηλωτική μάθηση και εκπαιδευτικές διαδικασίες με τη χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας (VR). Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας, βασισμένου στην τεχνολογία 3D Virtual World (VW), στη δημιουργία καινοτόμων μεθοδολογιών μάθησης VR και στην ενσωμάτωσή τους με την παραδοσιακή μάθηση για ελκυστικότερη και αποτελεσματικότερη εκμάθηση μαθημάτων και πτυχών επιχειρηματικότητας. Το έργο στοχεύει στην κάλυψη των μαθημάτων με διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες που προσφέρονται στο 3D VW, οι οποίες είναι πιο ελκυστικές, ελκυστικές και διασκεδαστικές για τους νέους και επίσης καθιστούν τη μάθηση πιο αποτελεσματική.

Ως εκ τούτου, μια καινοτόμος πτυχή του έργου αφορά το τρισδιάστατο εκπαιδευτικό περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας που θα αναπτυχθεί, το οποίο θα παρέχει τα μέσα για τη μελέτη θεμάτων νεανικής επιχειρηματικότητας και μαθημάτων με έναν πιο εκφραστικό, διασκεδαστικό, καθηλωτικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος του έργου θα είναι η εφαρμογή τεχνικών web 2.0 στον εικονικό κόσμο και η εφαρμογή προσεγγίσεων και σεναρίων μάθησης Gamification. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές του μαθήματος θα αφιερώνουν ίσο χρόνο για i) την εξερεύνηση και τη μελέτη του μαθησιακού υλικού και ii) τη συμμετοχή σε (αυτο- και ομαδικές) μαθησιακές δραστηριότητες. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνικών και προσεγγίσεων αναμένεται να κρατήσει τον μαθητή απασχολημένο και παρακινημένο κατά τη διάρκεια της μελέτης στον εικονικό κόσμο και επίσης να προσφέρει μια πιο εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία.

Το έργο ENTREALITY είναι ιδιαίτερα ελκυστικό λόγω του θέματος και της υλοποίησής του και απευθύνεται σε θεσμικά όργανα και ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη νομοθετική διαδικασία οποιασδήποτε μορφής εκπαίδευσης. Επιπλέον, διεγείρει και ενθαρρύνει τους νέους να δημιουργήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν καινοτομία σε μια διαδικασία ανάπτυξης, επικύρωσης και έρευνας για αγορές-στόχους.

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2021

Ημερομηνία λήξης: 01-11-2023

Διάρκεια: 24 months

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper