Εξοδοι

  • PR1 - Καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ο στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα με βάση την ανάλυση αναγκών που θα πραγματοποιηθεί. Θα προετοιμαστεί μια λεπτομερής περιγραφή των ηλεκτρονικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου του περιγράμματος του περιεχομένου και των κατάλληλων μεθόδων παροχής μάθησης για τα μαθήματα. Σημαντικό μέρος αυτού του Αποτελέσματος θα είναι ο λεπτομερής καθορισμός των Μαθησιακών Σενάριων που θα λάβουν χώρα στον Εικονικό Κόσμο. Τα σενάρια αυτά θα καλύπτουν τη γενική μαθησιακή λειτουργικότητα του τρισδιάστατου κόσμου, καθώς και συγκεκριμένες διαδραστικές τρισδιάστατες δραστηριότητες που σχετίζονται με κάθε μαθησιακή έννοια που πρόκειται να διδαχθεί. Όλοι οι πόροι πολυμέσων και τα τρισδιάστατα αντικείμενα θα περιγράφονται διεξοδικά με κείμενα, εικόνες και εικονογραφήσεις.

 

  • PR2 - Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό περιβάλλον βασισμένο σε τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Το καινοτόμο εκπαιδευτικό περιβάλλον (3D World) που βασίζεται σε τεχνολογίες Εικονικής (VR) και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) είναι το κύριο αποτέλεσμα αυτού του έργου, το οποίο φιλοξενεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, καθώς και τα μαθησιακά σενάρια. Η πλατφόρμα θα είναι ελεύθερα διαθέσιμη για τους νέους να την επισκέπτονται και να τη χρησιμοποιούν για σκοπούς αυτοεκπαίδευσης. Η πιλοτική δοκιμή είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του τρισδιάστατου κόσμου, του μαθησιακού υλικού και των σεναρίων που αναπτύχθηκαν, καθώς και να προσδιοριστούν οι μελλοντικές κατευθύνσεις της σύμπραξης για την επέκταση των ιδεών που αναπτύχθηκαν.

 

  • PR3 - Ανοικτοί ψηφιακοί μαθησιακοί πόροι. Αυτό το αποτέλεσμα αφορά την υλοποίηση και παράδοση ποικίλου μαθησιακού υλικού (κείμενο, παρουσιάσεις, πολυμέσα, τρισδιάστατα αντικείμενα) για ηλεκτρονικά μαθήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τρόπο φιλικό προς το χρήστη, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και προσαρμοσμένο σε όλες τις συσκευές (υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά). Το Αποθετήριο Περιεχομένου είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, με ελεύθερη πρόσβαση και θα φιλοξενεί όλο το μαθησιακό υλικό με οργανωμένο τρόπο και θα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, ρουμανικά, ελληνικά, ιταλικά και σλοβακικά. Η πλατφόρμα θα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους μαθητές, καθηγητές, εκπαιδευτές και ενδιαφερόμενους. Οι Ανοικτοί Ψηφιακοί Μαθησιακοί Πόροι είναι προσβάσιμοι εδώ.

 

  • PR4 - Βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στην ψηφιακή καινοτομία και την επιχειρηματική εκπαίδευση. Αυτό το αποτέλεσμα θα παρέχει μια επισκόπηση της νεανικής επιχειρηματικότητας (π.χ. διδάγματα, βέλτιστες πρακτικές, επιτυχημένες ιστορίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ανεργίας των νέων) στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας και των επιμέρους κρατών μελών.

 

 

 

 

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper